Начало на новобългарския театър и драма


Налбантова, Елена (2000) Начало на новобългарския театър и драма В. Търново : Слово, 2000, 255 с. COBISS.BG-ID 1036295140 ISBN 954-439-645-4


 Представени са основни творби и проблеми на новобългарския театър и драма
  Учебник / Учебно помагало
 новобългарски театър, драма, Българска възрожденска литература
 Издадено
  28480
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/