Литературни анализи : В помощ н1993а учениците от IX кл. : Уч. прогр. 1993-1994 / Колектив ; Под общ. ред. на Иван Радев


Налбантова, Елена (1993) Литературни анализи : В помощ н1993а учениците от IX кл. : Уч. прогр. 1993-1994 / Колектив ; Под общ. ред. на Иван Радев В. Търново : Абагар, 1993, 144 с. COBISS.BG-ID 1025847780


 Литературни анализи в помощ на учениците от IX кл. по уч. прогр. за 1993-1994 г
  Учебник / Учебно помагало
 литературни анализи, учебна прогама 1993-1994 г
 Издадено
  28479
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/