Литературни анализи: В помощ на учениците от IX кл. : Уч. прогр. 1994 - 1995 / Иван Радев и др. ; Отг. ред. Иван Радев


Налбантова, Елена (1994) Литературни анализи: В помощ на учениците от IX кл. : Уч. прогр. 1994 - 1995 / Иван Радев и др. ; Отг. ред. Иван Радев В. Търново : Абагар, 1994, 144 с. COBISS.BG-ID 1027241700 ISBN 954-427-141-4


 Литературни анализи по уч. прогр. 1994 - 1995 г. за IX кл.
  Учебник / Учебно помагало
 учебно помагало, литературни анализи
 Издадено
  28477
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/