Учебник по изобразително изкуство за десети клас.


Косев, Светослав (2019) Учебник по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, 48 с., ISBN 978-619-222-213-0


 Учебникът съдържа 16 теми и тестове за проверка на входящото и изходящото равнище на учениците. Уроците са написани увлекателно, с много любопитни детайли за художници, произведения, стилове, музеи и др. Илюстрирани са с актуален и ценен визуален материал - творби на изтъкнати български и чуждестранни творци, както и снимки на световноизвестни галерии и музеи на модерното и съвременното изкуство. Към всеки урок са предложени изобразителни задачи, както и методически въпроси към учениците. Съдържанието е съобразено с възрастта на учениците и надгражда знанията им в сферата на изобразителното изкуство.
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство, виртуален музей, виртуална експозиция
 Издадено
  28474
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/