ОТ „ИНТЕРАКТИВНО ГЕНЕРАТИВНИ ФОРМАЦИИ“ ДО „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕН ОРГАНИЗЪМ“ FROM "INTERACTIVE GENERATIVE FORMATIONS" TO "INTERACTION WITH TECHNOLOGICAL ORGANISM"


Косев, Светослав (2019) ОТ „ИНТЕРАКТИВНО ГЕНЕРАТИВНИ ФОРМАЦИИ“ ДО „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕН ОРГАНИЗЪМ“ FROM "INTERACTIVE GENERATIVE FORMATIONS" TO "INTERACTION WITH TECHNOLOGICAL ORGANISM" CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE; PRESERVATION; PRESENTATION; DIGITALIZATION, Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5 (2), 2019, pg. 81-88 ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/


 Резюме: Инсталацията „Взаимодействие с технологичен организъм“ е естествено следствие на двата предходни интерактивни проекта, а именно „Интерактивно генеративни формации“ и „Виртуална арена“. Най-съществената разлика е, че при първите два проекта, събитията се случват на двуизмерна плоскост, върху която се прожектират изображения. Естетиката на обектите е предварително уточнена, а движението на наблюдаващите и същевременно участващи в произведението зрители, се прихваща от сензор. По този начин наблюдателите променят визията на динамичните изображения, като стават активна част от тяхната естетика. С проекта „Взаимодействие с технологичен организъм“, напускаме зоната на двуизмерното и преминаваме в триизмерното пространство. Пространството в което се развиват събитията е с размери 500х500х350 см. В процеса на разговори стигнахме до идеята, да имитираме жив организъм, който реагира на приближаване към него.
  Статия
 интерактивно изкуство, интерактивна инсталация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  28472
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/