"Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза


Радева, Ния (1997) "Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза Проглас : филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VI, 1-2 (1997), с. 96-105 COBISS.BG-ID 1138986980


 
  Статия
 
 Издадено
  28450
 Ния Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/