Йовковата военна проза и сборникът "Боеве" на Йордан Вълчев


Радева, Ния (1998) Йовковата военна проза и сборникът "Боеве" на Йордан Вълчев Родна реч : литературно списание за ученици. ISSN 0204-5117. - XLI, 5 (1998), с. 12-16 COBISS.BG-ID - 1139150820


 
  Статия
 
 Издадено
  28449
 Ния Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/