За значението на БЕЗМЛЪВИЕ в Паренесиса на Ефрем Сирин.


Радева, Ния (2000) За значението на БЕЗМЛЪВИЕ в Паренесиса на Ефрем Сирин. В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2000. с. 289-296. ISBN 954-524-224-8.


 
  Статия
 
 Издадено
  28443
 Ния Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/