Стефанов,С. Д Пандулчев, А. Теофилактос, Ц. Дилова-Нейкова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ СКРИНИНГ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ


Стефанов, Светослав (2017) Стефанов,С. Д Пандулчев, А. Теофилактос, Ц. Дилова-Нейкова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ СКРИНИНГ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ Списание Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, брой 2/2017, с.199-204 ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1121205220.


 Physical education students must perform well the basic movement patterns, in order to be successful teachers and athletes. For identifying potential movement limitations among 52 male physical education students (40 Bulgarian and 12 Greek), we use Functional Movement Screen (FMS) as an effective reliable test battery for measurement and assessment of the basic functional movement patterns. We find that 65% of the students have movement asymmetry, which is the primary reason for the inadequate tests scores and total mean scores. The combined total mean FMS score is 16.58 ± 1.94. We recommend corrective exercises for overcoming movement asymmetry and improvement of limited test movement patterns.
  Доклад
 physical education students, Functional Movement Screen (FMS), movement patterns
 Издадено
  28389
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/