Стенописи в храм „Св. Георги” в гр. Мадан, 1996 г.


Прашкова, Миглена (1996) Стенописи в храм „Св. Георги” в гр. Мадан, 1996 г. Храм "Св. Георги", гр. Мадан


 Стенописите са изпълнени през 1996 г. от екип на преподаватели и студенти от катедра "Иконография" ("църковни изкуства") на Православния богословски факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" под ръководството на проф. д-р Любен Прашков
  Изложба
 Храм "Св. Георги", гр. Мадан, стенописи
 Издадено
  28385
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/