Два пути определения взаимосвязи морали и политики: этический и культурно-исторический


Момов, Митко (1987) Два пути определения взаимосвязи морали и политики: этический и культурно-исторический Депозирана: Институт научной информации по общественным наукам, РАН, ИНИИОН BSU


 В изследването е представено разбирането за морала в изводите на социални науки, от които следва, че родово по отношението на морала е понятието начин на нормативна регулация. Тази регулация включва особени форми на предписания и санкции, а също особена форма на съзнание, характерни (предписващи и универсализиращи) съждения, които по своята ценностно-оценъчна форма се отличават от институциализираните съждения. Трето, за нуждите на обезпечаване на перехода от функционални характеристики на морала към негови съдържателни признаци, е необходимо да им се определи диференция-специфика, да бъдат специфицирани върху широк културно-исторически материал и допълнени с хуманитарните възгледи за човека.
  Студия
 Етика, наука, морал; нормативна регулация; начини на детерминиране; етически и културно исторически модели на детерминация


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Непубликувано
  28383
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/