Гълъбова, Дарина Ненчева. Приказна математика за най-малките : за 3-4 годишни. Велико Търново: Фабер, 104 с. 2000. ISBN - 954-9541-78-9 //COBISS.BG-ID - 1036611556


Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Приказна математика за най-малките : за 3-4 годишни. Велико Търново: Фабер, 104 с. 2000. ISBN - 954-9541-78-9 //COBISS.BG-ID - 1036611556 Велико Търново: Фабер


 В книгата са представени психологическите основи на формирането на елементарни математически представи на 304-годишните деца. Разработените 22 образователни технологии върху приказни сюжети са ефективни модели за педагогическо взаимодействие по математика в детската градина.
  Книга
 детска градина, предучилищно образование, математика, активен метод, приказки
 Издадено
  28380
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/