Антъни Смит. Национална идентичност


Момов, Митко (1992) Антъни Смит. Национална идентичност В: Социологически проблеми, 3 лято 1992, с.144-146, ISSN 0323-1572, 20872, НРС


 Представени са разбиранията за етнос, етническа идентичност и израстването на представите за национална принадлежност като идея и като реалност в хода на историческото развитие на народите.
  Статия
 Философия на политиката, социология, етническа принадлежност, нация, идентичност,
 Издадено
  28378
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/