Слънце в очите или буря в душата. За двете лица в драмата на либералното просвещение.


Момов, Митко (1993) Слънце в очите или буря в душата. За двете лица в драмата на либералното просвещение. В: сп. Философски алтернативи, кн. III, 1993, с. 138-142, ISSN 0861-7899


 Статията представя дискусия провела се в Лятна философска школа, организирана от представители преподаватели и студенти на Университета в Есекс, Великобритания. В нея е включена атмосферата на една ожесточена ревност между представители на либералната философия на правото и философията в класическия и вид в лицето на Е. Кант. Подчертава се непригодността на последната пред агресивния дискурс на господстващото либерално мислене.
  
 Философия на политиката, Философия на правото, универсални ценности, наука, морал


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  28377
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/