За книгата на Мераб Мамардашвили „Как аз разбирам философията“; „Виена в зората на XX век“


Момов, Митко (1993) За книгата на Мераб Мамардашвили „Как аз разбирам философията“; „Виена в зората на XX век“ Сп. Философски алтернативи, кн. 4, година VI, vol.VI, с. 88-97,105-107. ISSN 0861-7899


 Представен е автор със световна известност в области на философия на културата, психологията. В статията е отразено свето-възприятието на философа в началото на 20 век съпоставено с миро-усещането на философа днес.
  
 философия на културата, психология, установка (нагласа, етитюди), европейска философия


Социални, стопански и правни науки Психология
Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  28376
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/