Ценности и нагласи


Момов, Митко (1994) Ценности и нагласи В: International Philosophical School 1994, с. 263-270, Печатна база ИПКУ, изд. Д-р Петър Берон, Варна ISSN – 1315 0417


 Статията е представена с доклад и включена в материалите от Международна Варненска философска школа „Наука, цивилизации, ценности“ 1994. В нея се въвеждат нагласите като специфично свето-възприятие, потърсена е съпоставката между ценности и нагласите, които представляват по-дълбинни нива на възприятията на човека.
  
 Философия, психолингвистика, ценности, етитюди (нагласи)
 Издадено
  28373
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/