Политичесски елит и публична сфера


Момов, Митко (1994) Политичесски елит и публична сфера Новият политически елит, Библиотека «Софилос», с.74-88, София, АГАТО ISBN 954-90015-1-2; COBISS.BG-ID 1028057060


 Представена е публичната сфера, взаимодействието й на полетата на властта и по-специално с представените в тях политически елити
  
 Философия на политиката, представителна вляст, публична сфера


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  28372
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/