Човекът и властта в митовете, в древността и сега


Момов, Митко (1997) Човекът и властта в митовете, в древността и сега Сп. Философски алтернативи, кн. 4, година VI, vol.VI, с. 122-134. ISSN 0861-7899, НРС, COBISS


 Представена е динамиката на властта в митологични символи и ритуали. Потърсени са полетата на властта в разновидностите ресурси представени в древността от митологичните представи за женската власт и особеност да насърчава и насочва в желана посока действията на представители от мъжкия пол. Проследен представения в най-новото време принцип на "доброволен отказ на провалилия се в управлението".
  Статия
 Философия на културата и властта; митология, полета на властта


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  28369
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/