Обновлението на «свещения царски сан»: ритуал, символ, власт в миналото и сега.-


Момов, Митко (1998) Обновлението на «свещения царски сан»: ритуал, символ, власт в миналото и сега.- В: Философски форум, книга IV за 1998, изд. Балкам АД, бул. Европа 9, с.106-111, ISSN 1311-1213


 Представена е в митове и ритуали универсален цикъл включващ динамиката на властта по пътя на нейното обновление. В древността тази практика е представлявала драматично отстраняване с убийство на провалилия се владетел. В по-ново време мястото на този акт се измества от карнавални и ритуални конверсии във властта. В най-новото време на преден план излиза доброволния отказ и оттегляне от властта.
  Статия
 философия на културата, политиката, митология; мит, ритуал; властта;
 Издадено
  28368
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/