Личностни профили и стратегии на успеха, Момов М., В. Личев, с 122-143


Момов, Митко (2004) Личностни профили и стратегии на успеха, Момов М., В. Личев, с 122-143 Догонващото развитие, Институт за философски изследвания, Българска Академия на науките., София 2004, глава IX, с. 122-143 София, Фабер, Велико Търново ISBN 954-775-357-6


 Студия (На материал теренно изследване по темата „Успехът: личностни профили и базови нужди“ 2003-2004 под ръководител Митко Момов). Проследен е личностния профил на представители от дребния, средния и едрия бизнес в България. С тях е проведено "Полу - структурирано интервю" включващо разказ на "успялото лице" в отговор на 3 групи отворени въпроси - структурни; символни и когнитивно-поведенчески. Обобщени са данните от анализ включващ определяне на лицата по "Личностен профил" и "Базови нужди".
  Студия
 междудисциплинарно изследване; полу-структурирано интервю; успех, личностен профил; базови нужди


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  28367
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/