Проблемы ценности и оценки в болгарской литературе (1972-1977)


Момов, Митко (1989) Проблемы ценности и оценки в болгарской литературе (1972-1977) Вестник Московского университета. серия. 7, Философия, 3/1989 Издательство Московского университета, РАН, ИНИИОН с. 40-47, ISSN 0201-7385; ISSN – 0130-0091


 направен е обзор на философско етическа литература, реферирани са издания и направления на представители на българската философска мисъл от седемдесетте години.
  Статия
 етика, философия, нравствена норма, ценности


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  28363
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/