Велкова-Гайдаржиева, А. Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев. // Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. Велико Търново: Фабер, 2019. ISBN 978-619-00-1066-1 с. 228-240


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев. // Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. Велико Търново: Фабер, 2019. ISBN 978-619-00-1066-1 с. 228-240


 
  Статия
 
 Издадено
  28338
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, А. Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев. // Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. Велико Търново: Фабер, 2019. ISBN 978-619-00-1066-1 с. 228-240 , цитирано в: Андрей Ташев. Литературата: образи и контексти // Литературата. Издание на Факултета по славянски филологии, УИ "Св. Климент Охридски", 2020,бр. 24, с. 267; https://naum.slav.uni-sofia.bg/sites/default/files/fillpdf/literaturata_kniga_24.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/