Стандарти за преподаване, учене и критическо мислене. Сп. Педагогика, № 1, 2020, с. 63-70. (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]


Кръстева, Антония (2020) Стандарти за преподаване, учене и критическо мислене. Сп. Педагогика, № 1, 2020, с. 63-70. (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] Сп. Педагогика, 2020, № 1


 В статията се разглеждат стандартите на програмата (RWCT), насърчаващи критическото мислене на учениците и тяхното самостоятелно учене.
  Статия
 критическо мислене, стандарти
 Издадено
  28326
 Антония Кръстева

1. Дончева, Ю. Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. Русе, Примакс, 2020, с. 178, ISBN: 987-619-7242-73-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/