Българските членни форми – минало, настояще и бъдеще. – В: Лингвистични студии. Сб. от научна сесия. Велико Търново, 15 - 16 октомври 1992 г., отг. ред. Русин Русинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1994, с. 51-59. ISBN 954-524-072-5; COBISS.BG-ID 1028510692


Харалампиев, Иван (1994) Българските членни форми – минало, настояще и бъдеще. – В: Лингвистични студии. Сб. от научна сесия. Велико Търново, 15 - 16 октомври 1992 г., отг. ред. Русин Русинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1994, с. 51-59. ISBN 954-524-072-5; COBISS.BG-ID 1028510692


 
  Доклад
 
 Издадено
  28305
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/