Удвояването на предлозите В и С в българския език. - Проглас, 1992, 1, (кн. 1), с. 15-20. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1150284516


Харалампиев, Иван (1992) Удвояването на предлозите В и С в българския език. - Проглас, 1992, 1, (кн. 1), с. 15-20. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1150284516


 
  Статия
 
 Издадено
  28304
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/