Из езиковите особености на Берлинския сборник, среднобългарски паметник от XIII век. - Български език, 1997/98, 47, (кн. 2), с. 4-8. Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1141749476


Харалампиев, Иван (1997) Из езиковите особености на Берлинския сборник, среднобългарски паметник от XIII век. - Български език, 1997/98, 47, (кн. 2), с. 4-8. Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1141749476


 
  Статия
 
 Издадено
  28303
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/