Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916–1917 г. Първа част. Предговор, съставителство и научна редакция Велико Лечев. Велико Търново: Изд. „Фабер“, 2018, 295 с.


Палангурски, Милко (2019) Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916–1917 г. Първа част. Предговор, съставителство и научна редакция Велико Лечев. Велико Търново: Изд. „Фабер“, 2018, 295 с. Епохи, 2019 / Том 27 / 479-483, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online) Книжка / Issue 2


 Документи за военните действия в Добруджа по време на Първата световна война.
  Рецензия
 Война, Добруджа, документи


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  28302
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/