ПЕДАГОГИКА С КОНЦА XIX И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА


Тодорова-Колева, Мариела (2020) ПЕДАГОГИКА С КОНЦА XIX И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА Международный научный журнал Научные горизонты, № 1(29) | 2020, с. 107 - 117, ISSN 2587-618Х, https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42446706


 
  Статия
 реформаторска педагогика, ново възпитание, прогресивно възпитание
 Издадено
  28294
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/