Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата


Казакова, Галина (2000) Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата. // сп. Социална медицина- СоцМед (София), 2000, 4, ( 11-15). ISSI 1310-1757


 Самоубийството е сериозен социален и медицински проблем в съвременните общества и се нарежда сред първите десет причини за смърт в голям брой държави.
  Статия
 самоубийство, социални фактори


Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Health care and sport Public Health

 Издадено
  28271
 Галина Казакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/