Алексиева, М., С. Стефанов. Разработване и участие в национални и международни проекти – приоритет на Европейския съюз


Стефанов, Светослав (2013) Алексиева, М., С. Стефанов. Разработване и участие в национални и международни проекти – приоритет на Европейския съюз Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 315-323. Print ISBN 978-954-9689-79-2, COBISS.BG-ID 1274513892.


 Една от най-важните области в политиката на Европейския съюз е "Образование, обучение и младеж". Висококачественото образование и обучение са жизненоважни за Европа, ако тя иска да се развива като общество на знанието и да се конкурира успешно в глобалната икономика. Образователната политика се определя от всяка страна от ЕС, но заедно те си поставят общи цели и обменят добри практики. ЕС финансира програми, които позволяват на гражданите да извлекат максимална полза за личностното си развитие и икономическия потенциал на Съюза, като учат или полагат доброволен труд в други страни
  Доклад
 международни проекти, спорт
 Издадено
  28222
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/