Стефанов, С., А. Русева. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА АТЛЕТИТЕ ПО ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА В ДИСЦИПЛИНАТА „ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ“


Стефанов, Светослав (2018) Стефанов, С., А. Русева. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА АТЛЕТИТЕ ПО ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА В ДИСЦИПЛИНАТА „ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ“ Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2017, с. 83-89. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.


 Mountain running is a sport which consist of running over the different terrains with a lot of land-scapes. Racing terrains are well marked with specific marks like strips and signboardings. Mountain runninghasgrown in popularity last years.It is of a particular importance that the athletes are tough and fit in order to be able topass through the whole route and to gain good sports results.Trying to answer the question, a detailed survey aboutendurance preparation was made with 38 athletes from Bulgaria aged 16 or more.Keywords:mountain running,specialized development methodology, mountain- running athletes.
  Доклад
 планинско бягане


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  28221
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/