"Медиация и консултиране в помощ на обучението по социално предприемачество", с. 124-128, "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4


Стоянова, Стела (2008) "Медиация и консултиране в помощ на обучението по социално предприемачество", с. 124-128, "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4 "Общество и знание", София, ISBN 976 954 416 195 4


 
  Доклад
 социално предприемачество, медиация
 Издадено
  28214
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/