Повишаване качеството във висшето образование на студентски групи във ВТУ"Св.св.Кирил и Методий" чрез ползването на комуникативни умения – ч. 1","Съвременни измерения на качеството във висшето образование", "Ай анд Би", 2011, ISBN 978 954 9689 64 8, COBIS ID


Стоянова, Стела (2011) Повишаване качеството във висшето образование на студентски групи във ВТУ"Св.св.Кирил и Методий" чрез ползването на комуникативни умения – ч. 1","Съвременни измерения на качеството във висшето образование", "Ай анд Би", 2011, ISBN 978 954 9689 64 8, COBIS ID "Ай анд Би", 2011, ВТ, ISBN 978-954-9689-64-8 COBISS.BG-ID - 1239706340


 Докладът отразява някои основни етапи на проект към фонд "НИ", касаещ качеството във висшето образование.
  Доклад
 
 Издадено
  28213
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/