Ямболският отряд във военната защита на Съединението 1885 г.


Дончев, Антон (2019) Ямболският отряд във военната защита на Съединението 1885 г. В: България и българите в Ново и най-ново време. В чест на 70 годишнинната на проф. дин Калчо Калчев. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2019, с. 91-95. ISBN/978-619-208-204-8.


 
  Статия
 
 Издадено
  28212
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/