Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет и Мултимедия.


Гълъбов, Мирослав (1999) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет и Мултимедия. . изд.Абагар, В.Търново, 1999. ISBN 954-427-385-9


 -
  Книга
 -
 Издадено
  28207
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/