Стойността на диабета в социално–икономически измерители, "България в ЕС : първи стъпки ": Юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г. . - С. : ГорексПрес, 2007, 420–432 с. ISBN 978-954-616-185-7


Стоянова, Стела (2007) Стойността на диабета в социално–икономически измерители, "България в ЕС : първи стъпки ": Юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г. . - С. : ГорексПрес, 2007, 420–432 с. ISBN 978-954-616-185-7 ГорексПрес, 2007 . - 501 с. ; 23 см Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Стоп. фак., БАН. Икон. институт, НТС. Терит. орг. - В. Търново, Съюз на икономистите ISBN 978-954-616-185-7


 
  Статия
 диабет


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  28205
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/