Функции на подвижните игри в педагогическия процес


Миленски, Иван (1992) Функции на подвижните игри в педагогическия процес сп."Въпроси на физическата култура",№1,1992.с.34-38.ISSN 0324-136x.COBISS.BG-ID1149886692


 
  Статия
 функции,подвижни игри
 Издадено
  28201
 Иван Миленски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/