Антидискриминационни практики, насочени към рискови групи в България, сб. "Социални изследвания", Университетско издателство, ВТУ, 2011, ISBN - 978-954-524-771-2 COBISS.BG-ID - 1237694692


Стоянова, Стела (2011) Антидискриминационни практики, насочени към рискови групи в България, сб. "Социални изследвания", Университетско издателство, ВТУ, 2011, ISBN - 978-954-524-771-2 COBISS.BG-ID - 1237694692 Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 Език - български ISBN - 978-954-524-771-2 COBISS.BG-ID - 1237694692


 
  Доклад
 рискови групи
 Издадено
  28199
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/