Особености в счетоводството на лечебните заведения, регистрирани като търговски дружества. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 13, с. 7-10 ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372


Павлова, Мария (2000) Особености в счетоводството на лечебните заведения, регистрирани като търговски дружества. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 13, с. 7-10 ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372


 
  Статия
 
 Издадено
  28181
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/