Проблеми при формирането на доходите на медицинските лица, работещи като лечебно заведение на индивидуална практика. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 5, с. 15-17. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372


Павлова, Мария (2000) Проблеми при формирането на доходите на медицинските лица, работещи като лечебно заведение на индивидуална практика. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 5, с. 15-17. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372


 
  Статия
 
 Издадено
  28179
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/