Видове лизинг и направления при тяхното отчитане. –сп. Български счетоводител, 1997, бр. 1, с. 27-31. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372


Павлова, Мария (1997) Видове лизинг и направления при тяхното отчитане. –сп. Български счетоводител, 1997, бр. 1, с. 27-31. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372


 
  Статия
 
 Издадено
  28178
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/