Финансов лизинг- субекти, етапи и тяхното счетоводно третиране. – сп. Икономически изследвания. София: Икономически институт на БАН, 1997, бр. 1, с. 100-107. ISSN - 0205-3292 (print) ID № 434 в НРС


Павлова, Мария (1997) Финансов лизинг- субекти, етапи и тяхното счетоводно третиране. – сп. Икономически изследвания. София: Икономически институт на БАН, 1997, бр. 1, с. 100-107. ISSN - 0205-3292 (print) ID № 434 в НРС


 
  Статия
 
 Издадено
  28177
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/