Лизингът - общоикономически и счетоводни проблеми в условията на приватизация. - Народностопански архив. 1994, XLVII, 3-4 (1994), с. 13-19. ISSN - 0323-9004 COBISS.BG-ID - 1129857508


Павлова, Мария (1994) Лизингът - общоикономически и счетоводни проблеми в условията на приватизация. - Народностопански архив. 1994, XLVII, 3-4 (1994), с. 13-19. ISSN - 0323-9004 COBISS.BG-ID - 1129857508


 
  Статия
 
 Издадено
  28176
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/