Оценка и счетоводно отчитане на дългосрочните ценни книжа. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1998, бр. 3, с.13-15. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС


Павлова, Мария (1998) Оценка и счетоводно отчитане на дългосрочните ценни книжа. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1998, бр. 3, с.13-15. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС


 
  Статия
 
 Издадено
  28175
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/