Класифициране на ценните книжа за нуждите на счетоводното отчитане. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1997, бр. 9, с.16-19. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС


Павлова, Мария (1997) Класифициране на ценните книжа за нуждите на счетоводното отчитане. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1997, бр. 9, с.16-19. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС


 
  Статия
 
 Издадено
  28174
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/