Лизингът : Икономически и финансово-счетоводни проблеми - В. Търново : Абагар, 1997, 80 с. ISBN - 954-427-259-3 COBISS.BG-ID - 1030672612


Павлова, Мария (1997) Лизингът : Икономически и финансово-счетоводни проблеми - В. Търново : Абагар, 1997, 80 с. ISBN - 954-427-259-3 COBISS.BG-ID - 1030672612


 
  Студия
 
 Издадено
  28165
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/