Small group mechanics, ISBN 978 619 7281 590, I and B, 2020, COBISS.BG-ID - 1293531876


Стоянова, Стела (2020) Small group mechanics, ISBN 978 619 7281 590, I and B, 2020, COBISS.BG-ID - 1293531876 Ай анд Би, ВТ, 2020 COBISS.BG-ID - 1293531876


 
  Монография
 малки групи и супервизия
 Издадено
  28151
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/