Мобилни форми на църковното изкуство за домашния олтар през епохата на балканското Просвещение.


Попова, Елена (2006) Мобилни форми на църковното изкуство за домашния олтар през епохата на балканското Просвещение. Пътища и граници: утъпкани и нови. Българско общество за проучване на 18 век. С., 2006 http://www.bulgc18.com/roads/bg/Popova-paper-bg.htm


 
  Статия
 
 
  28142
 Елена Попова

1. Салтирова-Павлова, Кателина, Десислава Първанова, Бранимира Тенева. Да бъде благословен хлябът. Колекция Антонио Василев. Blessed be the Bread. Antonio Vaselev’s Collection. Каталог. Регионален исторически музей – София. София, 2019. ISBN 978-619-91136-4-6, с. 149-153, 204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/