Проф. Елена Генова на 66 години


Попова, Елена (2019) Проф. Елена Генова на 66 години Проблеми на изкуството, 1, 2019, 51-54.


 
  Статия
 
 Издадено
  28141
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/