Методически аспекти и роля на задачите в общообразователната компютърна подготовка.


Николова, Марияна (2004) Методически аспекти и роля на задачите в общообразователната компютърна подготовка. Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004 г. (213-220), ISBN 954-775-289-8


 
  Статия
 Problem, computer, education, skills, knowledge, team


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  28119
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/